Zarząd Fundacji

Zgodnie ze statutem Fundacji Plus Iuris Zarząd jest obligatoryjnym organem Fundacji uprawnionym do kierowania sprawami oraz reprezentowania jej na zewnątrz. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać każdy z Członków Zarządu samodzielnie.

Obecnie w skład organu wchodzą dwie osoby, tj.:

  1. Leszek Czarnecki – Członek Zarządu
  2. Łukasz Kaszuba – Członek Zarządu

Click edit button to change this text.