Zasady Polityki Prywatności Fundacji na rzecz Ofiar Wypadków Komunikacyjnych „Plus Iuris”

Polityka prywatności strony internetowej plusiuris.org.pl

Administratorem strony internetowej prowadzonej pod adresem: plusiuris.org.pl jest Fundacja na rzecz Ofiar Wypadków Komunikacyjnych z siedzibą w Warszawie, 00-020, przy ul. Chmielnej 2/31, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000606725 (dalej jako: Fundacja)

Prywatność użytkowników odwiedzających stronę internetową Fundacji jest dla nas bardzo ważna. Dane przekazane Fundacji przez użytkowników witryny, jak również dane gromadzone automatycznie są wykorzystywane jedynie do celów wskazanych w niniejszej polityce prywatności.

Dane przekazane Fundacji przez użytkowników

Fundacja zbiera informacje o użytkownikach serwisu www za pośrednictwem zamieszczonych na stronie internetowej formularzy, w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie użytkownika. Użytkownik serwisu www może przekazać Fundacji, za pomocą formularzy znajdujących się na stronie internetowej, dane osobowe takie jak imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail oraz inne dane użytkownika wskazane w pytaniu skierowanym za pośrednictwem formularza.

Dane wpisywane do formularzy przez użytkowników serwisu www Fundacji przekazywane są na pocztę e-mail fundacji za pomocą szyfrowanego połączenia.

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników

Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane przez Fundację w celach udzielenia odpowiedzi na pytanie zgłoszone za pośrednictwem formularza oraz udzielenia pomocy w zakresie wskazanym w Statucie Fundacji osobom, które przekażą dane i będą zainteresowane otrzymaniem takiej pomocy.

Wszelkie zebrane dane nie będą udostępniane osobom trzecim bez wyraźnej zgody osób, których dane dotyczą, za wyjątkiem sytuacji wymaganych przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Gromadzenie danych zbieranych automatycznie

Zgodnie z ogólnie przyjętą praktyką, Fundacja przechowuje zapytania HTTP kierowane do serwera Fundacji (pliki cookies), które są pobierane automatycznie od użytkowników odwiedzających stronę internetową. Informacje zapisane w plikach cookies serwer Fundacji może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera. Korzystanie z witryny jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. Każdy użytkownik ma możliwość wyłączenia plików Cookies dokonując odpowiedniej konfiguracji przeglądarki.

Pliki Cookies zawierają między innymi następujące dane:

  • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie;
  • informacje o typie systemu operacyjnego użytkownika;
  • informacje o przeglądarce użytkownika,
  • odwiedzane przez użytkownika strony, ilość spędzanego na każdej z nich czasu.

Pliki Cookies nie zawierają żadnych danych identyfikujących osoby odwiedzające stronę internetową fundacji ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Google Analytics

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa „plików cookies” (o których mowa powyżej) w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez „pliki cookie” na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkowników, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn, oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z „plików cookies” wybierając w przeglądarce ustawienia, o których mowa powyżej.

Korzystając z niniejszej witryny internetowej wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących Państwa danych w sposób i w celach określonych powyżej.”