Fundacja na rzecz Ofiar Wypadków Komunikacyjnych „PLUS IURIS”

ul. Chmielna 2 lok. 31
00-020 Warszawa

tel. 22 299 57 70
e-mail: fundacja@plusiuris.org.pl

Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 00000606725
NIP: 5252651053
REGON: 363961050

Rachunek bankowy: 97 1750 0012 0000 0000 3356 6565 – Raiffeisen Bank Polska S.A.

Mapa dojazdu