Kto może zostać podopiecznym Fundacji Plus Iuris ?

Zgodnie z celami statutowymi Fundacji, jej zadania koncentrują się na udzielaniu pomocy prawnej ofiarom wypadków komunikacyjnych. Dodatkowo udzielamy pomocy psychologicznej. Nasze działania opierają się na założeniu, że na firmach ubezpieczeniowych powinien spoczywać obowiązek naprawienia w całości szkód wynikających z wypadków, włączając w to koszty pomocy prawnej, opieki psychologicznej, opieki medycznej oraz rehabilitacji.

Naszymi podopiecznymi mogą zostać przede wszystkim uczestnicy wypadków komunikacyjnych, tj.

  • piesi,
  • rowerzyści,
  • pasażerowie pojazdów uczestniczących w wypadkach drogowych,
  • osoby uczestniczące w wypadkach kolejowych,
  • ofiary wypadków lotniczych i inni.

Udzielamy również wszechstronnej pomocy osobom najbliższym osób, które zostały poszkodowane lub poniosły śmierć w wypadkach komunikacyjnych. Z naszego bogatego doświadczenia wynika, iż osoby takie często nie wiedzą, iż również im należy się stosowne, w wielu wypadkach wysokie świadczenia od ubezpieczycieli.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon kontaktowy (wymagane)

Opis wypadku: