­

O mnie fundacja

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
Dotychczas fundacja utworzył(a) 4 wpisów na blogu.

Październik 2017

Czy ubezpieczyciel powinien pokryć z ubezpieczenia OC koszty leczenia?

Pokrywanie kosztów leczenia z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku Zgodnie z art. 444 k.c. W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną [...]

Co to jest zadośćuczynienie ?

W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wynikłe z tego powodu koszty. Sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego. Roszczenie o zadośćuczynienie przechodzi na spadkobierców tylko wtedy gdy zostało uznane na piśmie albo gdy powództwo zostało wytoczone za życia poszkodowanego. W orzecznictwie podkreśla się, że zadośćuczynienie ma realizować trzy [...]

Marzec 2016

Wypadek komunikacyjny – co robić?

zapewnij ofierze wypadku najlepszą opiekę medyczną, w pierwszej kolejności w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia; ustal dane sprawcy wypadku, numer jego polisy ubezpieczeniowej, ewentualnie numer rejestracyjny jego samochodu; archiwizuj starannie całą dokumentację medyczną, proś lekarzy by szczegółowo opisywali stan zdrowia chorego oraz zalecenia, w szczególności zalecenia dotyczące rehabilitacji; gromadź dokumenty (paragony, faktury) potwierdzające wszystkie wydatki związane [...]

Śmierć osoby bliskiej w wyniku wypadku komunikacyjnego

Śmierć osoby bliskiej zawsze jest traumatycznym przeżyciem dla całej rodziny, w szczególności śmierć nagła, niespodziewana, w wyniku wypadku. W takich sytuacjach zwykle najbliżsi zmarłego wracają do „normalnego” życia przez długi czas. Okres żałoby wiąże się ze spadkiem aktywności życiowej, utratą różnych szans zarobkowania, kształcenia się, a także z silnymi emocjami, które często przeradzają się w stany [...]